ระทึก! ฝ้าเพดานประตูขึ้นเครื่อง 81-82 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินภูเก็ต หล่นใส่ศรีษะผู้โดยสารคนไทยเจ็บ..

Advertisements (300x250)
Advertisements (300x250)
ระทึก! ฝ้าเพดานประตูขึ้นเครื่อง 81-82 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินภูเก็ต หล่นใส่ศรีษะผู้โดยสารคนไทยเจ็บ..

Advertisements

Advertisements (300x250)

Advertisements

Advertisements (300x250)